Tag

paratë

Paratë e vizitës

Pasi ka mbaruar vizitën, një plakë që vuante nga veshët, pyet mjekun: – Sa duhet të paguaj për vizitën ju lutem? – Pesë mijë. – Më falni, sa thatë? Tetë…

Më Shumë