Tag

gjygji

Padituria

– Ç’mund të na thoni për vrasjen e kryer? — pyeti gjykatësi. – Kërkoj rrethana lehtësuese, – foli i pandehuri. – Si more kërkon edhe rrethana lehtësuese! Keni vrarë një…

Më Shumë