Tag

Është e qartë

Është e qartë

– Çfarë do të thotë ‘është e qartë’? – pyet mësuesja nxënësit. Njëri çon dorën dhe fillon të përgjigjet: – Babai im vozit Mercedes, nëna BMW, ndërsa gjyshja Jeep… Është…

Më Shumë