Tag

bashkësi bashkëshortore

Bashkëshortësia

Ekzistojnë pesë rregulla themelore në mënyrë që një bashkësi bashkëshortore të funksionojë si duhet, e këto janë: 1. Është shumë me rëndësi që gruaja të punojë në shtëpi, të bëjë…

Më Shumë