Anketa për mungesën e ushqimit

Në mbarë botën u zhvillua një anketë me të njëjtën pyetje:
“Cili është mendimi juaj për mungesën e ushqimit në pjesët tjera të botës?”
Anketa përfundoi me rezultate katastrofë:
Në Afrikë nuk e dinin se çka është ushqimi.
Në Evropën Perëndimore nuk e dinin çka është mungesa.
Në Evropën Lindore nuk e dinin çka është mendimi personal.
Në Amerikë nuk e dinin çka është pjesa tjetër e botës.

Të ngjashme

Ska komente

Komento